מיון לפי נושא
רשימת ספרי הוצאת תבונות
שם הספר
מחבר
תאריך
רחבה מצוותך
פרקי הכנה לחוויות המצוות
דניאל גוטנמכר
2017 תשע"ז
לרכישה -
דילוג אל האור
מושגי יסוד בהגות חב"ד
דב שוורץ
2017 תשע"ז
לרכישה -
הרב משה פיינשטיין
הנהגה הלכתית בעולם משתנה
הראל גורדין
2017 תשע"ז
לרכישה -
ממשמעות לשימוש
פירוש לסעיפי 1-315 בחקירות פילוסופיות של לודוויג ויטגנשטיין
ד"ר אליעזר מלכיאל
2017 תשע"ז
לרכישה - 70 ש"ח (במקום 99 ש"ח)
עברי אנוכי
אברהם ש' רקנטי - משאלוניקי לתל אביב
ד"ר יצחק ש' רקנטי
2017
לרכישה - 80 ש"ח (במקום 100)
לנטוע שמים
פרקי חיים וחינוך - שיחות עם ר' דוד פוקס
דוד פוקס
2016
לרכישה -
מגילת רות
גשרים וגבולות
יונתן גרוסמן
2016
לרכישה -
היציאה מהשטעטל
רבני הציונות הדתית אל מול אתגר הריבונות היהודית
יצחק גייגר
2016
לרכישה -
אמר ואש
שערים להגותו ולחייו של פרנץ רוזנצווייג
אהוד נאמן
2016
לרכישה -
והארץ נתן לבני אדם
פרקי הגות וחינוך
יהודה עמיטל
2016 תשע"ז
לרכישה -
בחג המצות
קובץ מאמרים על חג הפסח
2015
לרכישה - 80 ש"ח (במקום 100) ש"ח
עיוני תפילה
מנהגים ותולדות
יעקב גרטנר
2015
לרכישה -
המקראות המתחדשים
עיונים בנביאים ובכתובים
הרב יעקב מדן
2015
לרכישה -
זכור ושמור
טבע והיסטוריה נפגשים בשבת ובלוח החגים
יואל בן נון
2015
לרכישה -
היא שיחתי
על דרך לימוד התנ"ך
2013 תשע"ג
לרכישה -
כתבור בהרים
מחקרים בתורה שבעל פה מוגשים לפרופסור יוסף תבורי
2012
לרכישה - 60 ש"ח (במקום 100 ש"ח)
תא שמע
מחקרים במדעי היהדות לזכרו של ישראל מ' תא-שמע
2011
לרכישה - 120 ש"ח (במקום 150 ש"ח
נבואת הצופה - בין חורבן לתקומה
עיונים בנבואת יחזקאל
טובה גנזל
2011
לרכישה -
בין "ללכת בדרכיו" ו"לשמוע בקולו"
הוראות הלכתיות - כהנחיות או כציוויים
יוחנן סילמן
2011
לרכישה -
ביודעין ובלא יודעין
על ידיעה ואי-ידיעה בסיפור המקראי
רחל רייך
2011
לרכישה -
ובחג הסוכות
קובץ מאמרים על חג הסוכות
2010
לרכישה -
אהבת הרע בשיטתו של הרמן כהן
עיון בספר דת התבונה ממקורות היהדות
אליעזר חדד
2010 תשע"א
לרכישה -
להבת אש קודש
שערים לתורתו של האדמו"ר מפיאסצ'נה
רון וקס
2010
לרכישה -
דוד ובת-שבע
החטא, העונש והתיקון
הרב יעקב מדן
2010
לרכישה -
פרקי ישעיהו
מרדכי ברויאר
2009
לרכישה -
האדם - בין יצור ליוצר
פרקי עיון והגות בתורה
גד אלדד
2009
לרכישה -
על פי דרכו
אסופת מאמרים על ערכו של היחיד וחינוכו
יהודה ברנדס
2009
עצב נבו
מיתת משה במדרשי חז"ל
יעקב בלידשטיין
2008
לרכישה -
הרואה והרועה
רשימות על ספר שמואל
יהודה אליצור
2008
לרכישה -
זוהר רמח"ל
יוסף אביב"י
2008
לרכישה -
במלכות הקדושה
ביקור בהיכלו של האדמו"ר מהוסיאטין - אדמו"ר ציוני בתל אביב
יהודה ברנדס
2008
לרכישה -
תשורה לעמוס
אסופת מאמרים בפרשנות המקרא מוגשת לעמוס חכם
2007
לרכישה - 96 ש"ח (במקום 120 ש"ח
תקווה ממעמקים
עיון במגילת רות
הרב יעקב מדן
2007 תשס"ז
לרכישה -
מקבילות נפגשות
מקבילות ספרותיות בספר שמואל
אמנון בזק
2006
לרכישה - 50 ש"ח
ארץ המוריה
פרקי מקרא ולשון
יחיאל בן נון
2005
לרכישה -
וביום צום כיפור ייחתמון
קובץ מאמרים על יום הכיפורים
2004
לרכישה -
פרקי האבות
עיונים בפרשיות האבות בספר בראשית
יואל בן נון
2003
לרכישה -
שפוט השופטים
עיונים פרשניים בספר שופטים
ישראל רוזנסון
2003
והיו לאחדים בידך
מדיאלקטיקה להרמוניה במשנתו של הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק
יובל שרלו
2002
לרכישה -
עולם בנוי וחרב ובנוי
הרב יהודה עמיטל לנוכח זיכרון השואה
משה מיה
2002
לרכישה -
בראש השנה ייכתבון
קובץ מאמרים על ראש השנה
2002
לרכישה -
מורה דרך
מדריך שימושי למורה
ישעיהו שפירא
2001
על דרך האבות
קובץ מאמרים בנושאי תורה וחינוך
2000
לרכישה - 60 ש"ח במקום 120
מוסר, מלחמה וכיבוש
דברים שנאמרו ביום עיון במכללת הרצוג להכשרת מורים ליד ישיבת הר עציון
1999
לרכישה - 28 ש"ח (במקום 40 ש"ח)
הדסה היא אסתר
ספר זיכרון להדסה אסתר (דסי) רבינוביץ ז"ל קובץ מאמרים על מגילת אסתר.
1999
לרכישה -
פרקי בראשית
א+ב
מרדכי ברויאר
1999
לרכישה -
פרקי מקראות
מרדכי ברויאר
1999
מכילין
אסופת מאמרים בנושאי יהדות וחינוך
1997
לא בשמים היא
תורה שבעל פה: מסורת וחידוש
שלום רוזנברג
1997
ויבינו במקרא: שמואל א
קובץ מאמרים ושאלות ללימוד עצמי
מרדכי סבתו
1995
לרכישה - 35 ש"ח במקום 50 ש"ח

קול קורא

מארכיון תבונות

לקראת החורף והגשמים, על חיפוש מים בפרשיות האבות.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.