ערן מאיר
אלול תשע"ז
לקראת החורף והגשמים, על חיפוש מים בפרשיות האבות.
יהודה שביב
אלול תשע"ז
ראובן גפני
אלול תשע"ז
ראובן גפני
אייר תשע"ז
זיכרון תרבות וגיאוגרפיה סביב קבר אדמו"רי גור בשכונת מחנה יהודה בירושלים
יעקב עזריאל
אדר תשע"ז
CRAFTSMEN
יעקב עזריאל
אדר תשע"ז
JERUSALEM: A SONG OF ASCENTS
יעקב עזריאל
טבת תשע"ז
IN THE SHADOW OF A BURNING BUSH
איימי גלברט
טבת תשע"ז
Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.