ערן מאיר
אלול תשע"ז
לקראת החורף והגשמים, על חיפוש מים בפרשיות האבות.
יהודה שביב
אלול תשע"ז
ראובן גפני
אייר תשע"ז
זיכרון תרבות וגיאוגרפיה סביב קבר אדמו"רי גור בשכונת מחנה יהודה בירושלים
יואל בן נון
כסליו תשע"ז
על פי נבואות חגי וזכריה