עדן הכהן
אב תשע"ו
כבר מאה וחמישים שנה נשמעות בחללו של עולם, מפי הוגי דעות, תיאורטיקנים חינוכיים ופסיכולוגים נבואות על קצו הקרוב של בית הספר. מה כבר לא אמרו על בית הספר? הארכיטקטורה שלו אופיינית לבתי כלא, לבתי חולים ולמחנות צבא...