איתמר ברנר
אלול תשע"ז
איימי גלברט
טבת תשע"ז
Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.
עדן הכהן
אב תשע"ו
כבר מאה וחמישים שנה נשמעות בחללו של עולם, מפי הוגי דעות, תיאורטיקנים חינוכיים ופסיכולוגים נבואות על קצו הקרוב של בית הספר. מה כבר לא אמרו על בית הספר? הארכיטקטורה שלו אופיינית לבתי כלא, לבתי חולים ולמחנות צבא...
יהודה ברנדס
אב תשע"ו
הרב אליעזר מאיר ליפשיץ נודע במחקריו הקפדניים ובידידות עם עגנון...
יאיר ברקאי
אב תשע"ו
הרב אליעזר מאיר ליפשיץ נודע במחקריו הקפדניים ובידידות עם עגנון...
איימי גלברט
אב תשע"ו
Positive and negative spaces in art, education and our own creation.