יהודה ברנדס
אב תשע"ו
הרב אליעזר מאיר ליפשיץ נודע במחקריו הקפדניים ובידידות עם עגנון...
יאיר ברקאי
אב תשע"ו
הרב אליעזר מאיר ליפשיץ נודע במחקריו הקפדניים ובידידות עם עגנון...
יהודה ברנדס
תמוז תשע"ו
"ויותר מהמה בני הזהר עשות ספרים הרבה אין קץ ולהג הרבה יגיעת בשר". על החיוב להרבות ספרים.