על כתבי העת

חטיבת כתבי עת של ההוצאה מייצגת מגוון יוצא דופן של תחומים, ובהם מקרא ותורה שבע"פ, יצירה ספרותית מקורית והגות יהודית. מעתה מפורסמים המאמרים מיד עם אישורם ועריכתם, ומוצגים באתר לקריאה ולהורדה ללא תשלום נוסף. ניתן גם לרכוש עותקים מודפסים של הגליונות השונים, החדשים ואף משנים עברו.

רשימת כתבי העת

ISSN 0334-8814
מגדים - ביטאון לענייני מקרא רואה אור מאז שנת תשמ"ו. במהלך שלושים וחמש שנות קיומו יצאו לאור 59 גיליונות. מאמרי כתב העת מתפרסמים בשלב ראשון באתר ההוצאה, ולאחר שמצטברים מספיק מאמרים, הם נאספים יחד ומתפרסמים בגיליון מודפס גם כן. כתב העת מוקדש, כמשתמע משמו, לענייני מקרא בהיבט הרחב של הביטוי: החל במחקרים מקוריים על המקרא גופו, דרך מחקרים העוסקים במסורה ובפרשנות ימי הביניים והעת החדשה וכלה במחקרים הנושקים לריאליה של תקופת המקרא.
לדף כתב העת
ISSN 0793-078x
כתב העת 'נטועים – בטאון לענייני תורה שבעל פה', החל לראות אור בשנת תשנ"ד בהוצאת 'תבונות' של המכללה האקדמית הרצוג. עד עתה ראו אור עשרים גיליונות של כתב העת. מאמרי כתב העת מתפרסמים בשלב ראשון באתר ההוצאה, ולאחר שמצטברים מספיק מאמרים הם נאספים יחד ומתפרסמים בגיליון מודפס גם כן. בשלושת הגיליונות הראשונים יוחד כתב העת לחקר המשנה, ואילו מגיליון ד' ואילך הורחבה היריעה לכל מרחבי התורה שבעל פה: משנה ושאר חיבורי התנאים, תלמוד בבלי וירושלמי, הלכה, ספרי ראשונים ואחרונים.
לדף כתב העת
ISSN 0793-5315
כתב העת על-אתר: ביטאון לענייני ארץ ישראל במקורות, רואה אור מאז שנת תשנ"ו (1996), ועד עתה ראו אור תשעה עשר גיליונות. מאמרי כתב העת מתפרסמים בשלב ראשון באתר ההוצאה, ולאחר שמצטברים מספיק מאמרים, הם נאספים יחד ומתפרסמים בגיליון מודפס גם כן. כפי שמעיד שמו, מוקדש כתב העת בעיקר לקשר שבין מחקר גיאוגרפי-היסטורי של ארץ ישראל לתקופותיה, לבין המקורות הארץ-ישראליים הכתובים. כמו-כן, מתפרסמים בו מאמרים ממגוון תחומי-ידע ודיסציפלינות שונות, הנוגעות לחקר ארץ ישראל ויישובה לאורך התקופות: גיאוגרפיה, ארכיאולוגיה, היסטוריה, מקרא, בוטניקה, ספרות ועוד.
לדף כתב העת
ISSN 0541-5829
'עתר' הנו כתב-עת צעיר ואיכותי היוצא ביוזמת החוג לספרות במכללת הרצוג וכולל שירה, פרוזה, כתיבה מסאית ומלווה באמנות פלסטית.
לדף כתב העת
ISSN
"הגות" הוא כתב עת אקדמי שפיט, היוצא מטעם המכללה האקדמית הרצוג (מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג), ועוסק בחינוך היהודי לדורותיו מנקודת מבט הגותית, היסטורית וסוציולוגית. כתב העת מתפרסם באופן מקוון, באתר המכללה ובאתר Jstor.
לדף כתב העת

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.