יואל בן נון
סיוון תשע"ח
חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה
היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ
ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.
יואל בן נון
כסליו תשע"ז
סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1)
בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...
יואל בן נון
כסליו תשע"ז
על פי נבואות חגי וזכריה