יואל בן נון
סיוון תשע"ח
חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה
היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ
ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.
ערן מאיר
אלול תשע"ז
לקראת החורף והגשמים, על חיפוש מים בפרשיות האבות.
יעקב עזריאל
אדר תשע"ז
CRAFTSMEN
יעקב עזריאל
אדר תשע"ז
JERUSALEM: A SONG OF ASCENTS
יעקב עזריאל
טבת תשע"ז
IN THE SHADOW OF A BURNING BUSH
יעקב עזריאל
טבת תשע"ז
THE REUNION BETWEEN JOSEPH AND JACOB
יעקב עזריאל
כסליו תשע"ז
JOSEPH IN THE PIT
יואל בן נון
כסליו תשע"ז
סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1)
בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...