מחיר: 70 ש"ח
מסת"ב: 9789659211517:ISBN
על המחבר
ד"ר דניאל רייזר
מלמד מחשבת ישראל והיסטוריה של עם ישראל במכללת הרצוג, מכללת צפת והמרכז האקדמאי שלם
דרשות משנות הזעם כרך א' (מהדורה מחודשת)
דניאל רייזר
369 עמודים | תשע"ז | 2017 | גודל 18x25 ס"מ |
כריכה קשה
ספר זה מביא את דרשותיו של ר' קלונימוס קלמיש שפירא, האדמו"ר מפיאסצנה, שנדרשו במהלך שנות השואה (ת"ש-תש"ב) בגטו ורשה, על פי כתב ידו אשר שמור במכון היהודי ההיסטורי בוורשה. קובץ הדרשות נמסר ב'שנות הזעם', כלשונו של האדמו"ר, לארכיון המחתרתי 'עונג שבת' בראשותו של ד"ר עמנואל רינגבלום, הוטמן בכד חלב ונמצא לאחר השואה. כתב היד פוענח מחדש ויוצא כאן לאור באופן מדויק בתוספת מבוא, ציוני מקורות, הערות רבות ובהשוואה למהדורות קודמות. האדמו"ר הגיה את דרשותיו מספר פעמים, מחק והוסיף, וצירף הערות בגוף הדרשות ובשולי הגיליון. מהדורה זו עוקבת אחר השינויים הללו ומציגה את שכבותיהם השונות שנכתבו בזמנים שונים במהלך השואה. כרך א' יצא במהדורה מחודשת ומורחבת בשנת 2022. הביוגרפיה עודכנה ולמהדורת הדרשות עצמה נוספו כמאה הערות והפניות חדשות.
קראו עוד
ספרי הסדרה: דרשות משנות הזעם
לרכישת הסידרה כולה
תוכן העניינים
חלק א
פתח דבר 9
מבוא 13
א . ציוני דרך בחייו של האדמו"ר מפיאסצנה 13
ב . כתביו של האדמו"ר מפיאסצנה 25
ג . עריכת הכתבים והדפסתם 37
ד . דרשות האדמו"ר מפיאסצנה משנות ת"ש־ תש"ב 54
ה . תיאור מהדורה זו 62
מוצא דבר: הדרשות כמסמך אוניברסלי 75
דרשות משנות הזעם 81
כללי קריאה למהדורה זו 82
דרשות משנת ת"ש 83
דרשות משנת תש"א 155
דרשות משנת תש"ב 216
נספחים 315
תמונות מחיי האדמו"ר ומשפחתו 317
מכתבים ומסמכים 321
ביבליוגרפיה 339
מפתחות 353

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.