מחיר: 45 ש"ח
מסת"ב: 978-965-7086-49-0 :ISBN
על המחבר
הרב יהודה עמיטל
נולד בשנת תרפ"ה (1924) בהונגריה. כניצול שואה, עלה הרב עמיטל לארץ בשנת תש"ה, למד בישיבת חברון והוסמך לרבנות על ידי הרב איסר זלמן מלצר. הרב עמיטל היה בין הוגי רעיון ישיבות ההסדר, וכשנה לאחר מלחמת ששת הימים, ייסד את ישיבת הר עציון באלון שבות, ועמד בראשה. הרב עמיטל נפטר בירושלים בשנת תש"ע.
והארץ נתן לבני אדם
פרקי הגות וחינוך
יהודה עמיטל
164 עמודים | תשע"א | 2011 | גודל 13x21 ס"מ |
כריכה רכה
משנתו החינוכית של הרב יהודה עמיטל, ראש ישיבת ההסדר הר עציון שבאלון שבות, הטביעה את חותמה הייחודי על אלפי תלמידיו במשך עשרות שנים...
קראו עוד
פתיחה 9
שער ראשון: האדם ויוצרו
משמעותה של יראת שמים בדורנו 13
א. "אטו יראת שמים מילתא זוטרתא היא?" 13; ב. יראת העונש שבעולם הבא 14; ג. יראת העונש בעולם הזה 18; ד. החיסרון בביסוס יראת שמים על יראת העונש בדורנו 20; ה. יראת הרוממות 20; ו. הביסוס ליראת שמים בדורנו 22; ז. ההקפדה היתרה ('פרומקייט') 23
מוסר טבעי 25
א. קיומו של מוסר טבעי בעולם ובאדם 25; ב. תוקפו של המוסר הטבעי לאחר מתן תורה 27; ג. חיובים הנובעים מן המוסר הטבעי לאחר מתן תורה 29; ד. הליכה בדרכי ה' מעבר למוסר הטבעי 31; ה. מצוות הסותרות את המוסר הטבעי 32; ו. שיקולים כלליים הסותרים את המוסר הטבעי 35; ז. איסורים יסודיים שאינם מפורשים בתורה 37
לימוד תורה בעיון 41
א. עבודת ה' מתוך רצון פנימי 41; ב. עבודת ה' באמצעות השכל 43;
ג. "וּלְעָבְדוֹ" - זה תלמוד 45; ד. ערכו של לימוד גמרא 45
דרגות שונות במצוות 48
א. חשיבות ההבחנה בין דרגות שונות 48; ב. מעלתן של המצוות שבין אדם לחברו 52
הפן האישי בעבודת ה' 55
א. ייחודו של האדם 55; ב. דרך אישית בעבודת ה' 57; ג. הסכנה שבאינדיבידואליות יתרה 59
חוויה דתית 61
א. חשיבותה של החוויה הדתית 61; ב. בין חוויה דתית ליראת שמים 63; ג. מגבלותיה של החוויה הדתית 63; ד. שילוב החוויה במסגרת עבודת
ה' 65
טבעיות בעבודת ה' 66
א. הטבעיות בחפצי מצוות 66; ב. קיום מצוות מתוך נטייה טבעית 66;
ג. משמעותה של התמודדות נפשית בהימנעות מאיסור 69; ד. וטהר לבנו לעבדך באמת 71; ה. חומרות הלכתיות 74
משמעותם של ערכים בתורה 76
א. תוקפם של ערכים 76; ב. ערכים הנלמדים מן התורה 78; ג. ערכים כלליים 79; ד. נבל ברשות התורה 80; ה. הצורך בקיומן של שתי המערכות 82
מתח ושלווה בעבודת ה' 84
א. אַשְׁרֵי אָדָם מְפַחֵד תָּמִיד 84; ב. הָאֹבְדִים בְּאֶרֶץ אַשּׁוּר וְהַנִּדָּחִים בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם 86; ג. כוחו של עשו 87; ד. זהירות ממתח מופרז 88
וַאֲנִי - תְפִלָּה 89
א. הזכות שברעיון התפילה 89; ב. הקשר עם הקב"ה 90; ג. כוחה של תפילה 92; ד. התפילה כביטוי לאישיותו של האדם 92; ה. מחשבות
זרות 95; ו. ערכה של תפילה שגרתית 97; ז. תפילה פרטית ותפילה ציבורית 97
שער שני: האדם והחברה
דרך ארץ ('מענטשלכקייט') 101
א. דרך ארץ קדמה לתורה 101; ב. הביטויים המעשיים של מידת דרך ארץ 103
"בתוך עמי אנֹכי יֹשָבֶת" 107
א. ערך ההימנעות מהתבלטות 107; ב. ההגבלות בהתבלטות על
ידי חומרות 110; ג. חינוך למצוינות 111; ד. החיבור לרגש הטבעי הפשוט 112
החובה לקדש שם שמים 115
א. "שיהא שם שמים מתאהב על ידך" 115; ב. קידוש השם במשמעות תקומת מדינת ישראל 117
עיסוק בצורכי ציבור 121
א. לשמוע את בכיו של התינוק 121; ב. פרישה מן הציבור 122; ג. היחס למחיר הרוחני שבפעילות ציבורית 123; ד. "שררה אני נותן לכם? עבדות אני נותן לכם!" 125
השֶׁדֶר שמעבר למילים 128
א. "הפרה, הפרה!" 128; ב. "ותפק לרעב נפשך" 131
היחס למי שאיבד את אמונתו 133
א. כפירה של הטועה בעיונו 133; ב. כפירה מתוך נטייה אחר
התאוות 135; ג. כפירה מתוך ספק 136; ד. כפירה מתוך אונס 138;
ה. דין 'מורידין ואין מעלין' בזמן הזה 139; ו. שגגת הקהל 140; ז. היחס הרגשי כלפי מי שאינו מאמין 141; ח. השפעה בדרכי נועם 144
שער שלישי: האדם וחייו
אנושיות 147
א. מקומו של הרגש האנושי בקיום מצוות 147; ב. ההכרה בקיומן של תכונות אנושיות 148; ג. אנושיות ביחסים שבין אדם לחברו 151;
ד. ואביתָ תהילה מבשר ודם 152
התמודדות עם שעת משבר 153
א. ימים של קטנות 153; ב. ירידה לצורך עלייה 155
דבקות בערכים 157
א. מחויבות לערכים 157; ב. התרחקות ממחלוקת 158; ג. ערך המשפחתיות 159
יכולת החלטה עצמאית 162
א. פנייה לרבנים בנושאים גשמיים 162; ב. חשיבות היכולת לקבל החלטות 163

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.