מחיר: 80 ש"ח
מסת"ב: 978-965-7086-61-2:ISBN
על המחבר
ד”ר יעקב גרטנר
נולד בניו יורק, התחנך בישיבת ומתיבתת רבינו יעקב יוסף, בישיבת כרם ביבנה, ובישיבת רבינו חיים ברלין, שם הוסמך לרבנות בידי הרב יצחק הוטנר. את לימודיו האקדמיים עשה תחילה בברוקלין קולג’, ולאחר מכן בישיבה אוניברסיטה, תוך שהוא מתמקד בספרות התלמודית והרבנית ובתולדות עם ישראל. בשנים 1982-1977 לימד באוניברסיטת חיפה, ומשנת 1983 עד לפרישתו לגמלאות בשנת 2005 , לימד במחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר אילן. לאורך השנים פרסם מאמרים מחקריים רבים, וכן הוציא לאור את הספרים המהר”ל מפראג על מגילת אסתר, גלגולי מנהג בעולם ההלכה וילקוט הרמב”ן על התורה.
עיוני תפילה
מנהגים ותולדות
יעקב גרטנר
559 עמודים | תשע"ה | 2015 | גודל 17x24 ס"מ |
כריכה קשה
בספר זה מכונסים מחקרים העוסקים בעולם התפילה, הלכותיה ונוסחיה. פרקי הספר עוקבים אחר מקורות מנהגים שונים ואחר התמורות שהתרחשו בהם במהלך הדורות כפי שהדבר משתקף בספרות התלמודית והרבנית...
קראו עוד
חלק ראשון: עיונים
פרק ראשון: משמעות הביטוי "ונשלמה פרים שפתינו" והשפעתו על תולדות התפילה ומנהגיה
פרק שני: מפרקי לימוד לסדר קרבנות: פרשה בתולדות התפילה
פרק שלישי: המענה בקדיש "יהא שמיה רבא מברך": שיטות ומקורות
פרק רביעי: שלוש פסיעות ונתינת שלום בסוף תפילת העמידה: מקור המנהג והשתלשלותו
פרק חמישי: שלוש פסיעות לפני תפילת העמידה ולפני אמירת קדושה
פרק שישי: אמירת תחנון בתפילה: מקור המנהג והשתלשלותו
פרק שביעי: ההטיה בנפילת אפיים בתפילה: פרקים בהשתלשלות המנהג
פרק שמיני: תשובת רב האיי גאון על נפילת אפיים: פירושה והשפעתה
פרק תשיעי: אמירת הפסוק "והוא רחום" בתפילה: המנהג ונימוקיו
פרק עשירי: הוספת "ולכפרת פשע" בתפילת ראש חודש ומנהג שובבי"ם ת"ת:האם יש קשר ביניהם
פרק אחד עשר: חליצת התפילין לפני תפילת מוסף של ראש חודש: סיפורו של מנהג
פרק שנים עשר: מקומה של ברכת "להכניסו בבריתו של אברהם אבינו" במעמד ברית המילה
פרק שלושה עשר: חגיגת בר-המצווה: הרקע להתהוות המנהג
פרק ארבעה עשר: קריאת פרשת זכור – דאורייתא או דרבנן?
פרק חמישה עשר: תולדות מנהג כפרות לאור מנהג מרשלייאה
חלק שני: מנהג מרשלייאה (מרסיי): ספר המנהגות לר' משה ב"ר שמואל
מבוא
תפילה לימות החול
תפילת שבת
תפילת תעניות
ראש חודש תשרי
תפילת ראש השנה
כפרות
ערב יום הכיפורים
תפילת יום הכיפורים
סוכות
שמיני עצרת
מרחשוון
שבט
אדר
פורים
ראש חודש ניסן
פסח
אייר
סיוון
שבועות
תמוז
אב
אלול
סוף דבר

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.