מחיר: ש"ח)
מסת"ב: 978-965-92115-2-4:ISBN
על המחבר
ד"ר יואב ברזלי
הוא מרצה לתנ"ך ומנהל תכניות הלימודים במכללה האקדמית הרצוג.
פירוש מדרש חכמים על התורה
יואב ברזלי
392 עמודים | תשע"ז | 2017 | גודל 17x24 ס"מ |
כריכה קשה
פירושי מדרש חכמים נכתבו בתחילת המאה השש-עשרה באיטליה, על ידי מחבר אנונימי, והם חלק קטן מתוך חיבור מקיף שנכתב על סדר פרשת השבוע. לאורך החיבור העתיק המחבר את המדרשים הקדומים השלמים, בראשית רבה ומדרשי ההלכה השלמים, כמעט ככתבם. יצירתו העצמאית הם הפירושים שנכתבו בעיקר על הפרשיות החסרות במדרשי ההלכה ולפיכך הם מצויים בשלושה חומשים בלבד, שמות, במדבר ודברים, ואף בהם לא בכל הפרשות.
קראו עוד
פתח דבר 7
מבוא 9
פרק א:רקע כללי 9
פרשנות הפשט בשלהי ימי הביניים 9
סקירת המחקר על כתב היד 16

פרק ב:כתיבת החיבור 20
תיאור כתב היד 20
מקומם של הפירושים בחיבור 22
תהליך הכתיבה 26

פרק ג:מחבר הפירושים 29
זמנו ומקומו 29
אישיותו ומגמותיו 34
מצוקת הגלות 35
העם הנבחר 37
הגאולה וימות המשיח 39
פולמוס על קיום המצוות 41
מאפיינים חיצוניים של בעל מדרש חכמים 44
סימנים לאוטוגרף 49

פרק ד: המקורות לפירושי בעל מדרש חכמים ודרכי שימושו בהם 52

פרק ה:לדרכו הפרשנית של בעל מדרש חכמים 83

סיכום 104

מהדורת הפירוש 107
עריכת המהדורה 109
רשימת הסימנים במהדורה 110
הפירושים לספר שמות 111
הפירושים לספר במדבר 243
הפירושים לספר דברים 308

נספחים ומפתחות 363

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.