מחיר: 118 ש"ח
מסת"ב: 978-965-92115-3-1:ISBN
על המחבר
ד"ר עוזיאל פוקס
הוא ראש החוג לתורה שבעל פה במכללה האקדמית הרצוג ומרצה במחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר אילן. מחקריו עוסקים בנוסחו ובפרשנותו של התלמוד הבבלי בתקופת הגאונים והראשונים.
תלמודם של גאונים
יחסם של גאוני בבל לנוסח התלמוד הבבלי
עוזיאל פוקס
562 עמודים | תשע"ז | 2017 | גודל 17x24 ס"מ |
כריכה קשה
התלמוד הבבלי הוא ספר יסוד של התורה שבעל פה, בין בלימוד האינטנסיבי שלו ובין בפסיקת ההלכה על פיו, מזה למעלה מאלף שנים. מרכזיות זו התעצבה בתקופת הגאונים. בתקופה זו הוא עבר ממסירה על פה לכתיבתו בכתבי יד, נוסחו התעצב, והוא הופץ מן המרכז שבבל לכל תפוצות הגולה. העיסוק הרב בתלמוד ובתהליכי מסירתו בעל פה ובכתב יצרו לא מעט חילופים בנוסחאותיו.
קראו עוד
פתח דבר 9
פרק א: מבוא 13

פרק ב:ישיבת הגאונים-הרקע להיווצרות חילופי גרסאות בתלמוד 34

פרק ג:תלמוד על פה או תלמוד כתוב-עדותם של גאונים 48

פרק ד: דיוני הגאונים בגרסאות התלמוד-אישים ומניעים 87

פרק ה:דרכם של הגאונים בבירור גרסאות התלמוד-אפיוני גרסאות וקני מידה להערכה 100

פרק ו:יחס הגאונים לריבוי גרסאות בתלמוד 140

פרק ז: הגהת התלמוד בידי רב האיי גאון 147

פרק ח: התלמוד בתקופת הגאונים-הדיונים הטקסטואליים של הגאונים ומה שמעבר להם 154

חלק ב
אוסף מקורות-דיוני הגאונים בגרסאות המשנה והתלמוד 181

מבוא 183

אוסף מקורות
ברכות 197
מועד 255
נשים 355
נזיקין 410
קדשים וטהרות 483
מבואות שלא על פי דסר התלמוד497

נספח:ספקות, השערות לא מבוססות ושגיאות 501

ביבליוגרפיה 515

מפתחות 546

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.