מחיר: 100 ש"ח
מסת"ב: 978-965-7086-47-6 :ISBN
על המחבר
ענת רייזל
היא בעלת תואר מוסמך מהחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית, ודוקטורנטית בתחום המדרש במחלקה למחשבת ישראל על שם גולדשטיין-גורן באוניברסיטת בן גוריון.
מבוא למדרשים
ענת רייזל
458 עמודים | תשע"ג | 2012 | גודל 17x24 ס"מ |
כריכה קשה
ספר זה מסכם את הפֵּרות המרכזיים של מחקר ספרי המדרשים באופן מקיף ושיטתי. הספר כולל מבואות לכחמישים חיבורים מדרשיים: מדרשי הלכה של התנאים, מדרשי אגדה לתורה ולמגילות, מדרשי אגדה לספרי הנ"ך...
קראו עוד
תוכן העניינים
הקדמה – אשר יובל 7
מבוא – אביגדור שנאן 11
פתח דבר – ענת רייזל 21
מדרשי התנאים
מבוא למדרשי התנאים 25
מכילתא דרבי ישמעאל 36
מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי 50
ספרא – תורת כוהנים 59
ספרֵי במדבר 70
ספרֵי זוטא במדבר 77
ספרֵי דברים 83
מכילתא דברים 90
ספרֵי זוטא דברים 95
מדרשי רבה לתורה
בראשית רבה 105
שמות רבה 117
ויקרא רבה 126
במדבר רבה 136
דברים רבה 145
מדרשי המגילות – מדרשי רבה ומדרשים נוספים
שיר השירים רבה ומדרשים נוספים לשיר השירים (שיר השירים זוטא
ומדרש שיר השירים) 155
רות רבה ורות זוטא 170
איכה רבה ואיכה זוטא 183
קהלת רבה וקהלת זוטא 197
אסתר רבה ומדרשים נוספים לאסתר (מדרש אבא גוריון
ומדרש פנים אחרות נוסח ב) 208
מדרשי דרשות
פסיקתא דרב כהנא 223
תנחומא-ילמדנו 234
פסיקתא רבתי 245
אגדת בראשית 256
מדרשים לספרי נ"ך
מדרש שמואל 271
מדרש תהילים – שוחר טוב 281
מדרש משלי 292
מדרשים נוספים
סדר עולם 305
פרק שירה 315
אבות דרבי נתן 320
פרקי דרבי אליעזר 332
סדר אליהו 346
ילקוטים
פתרון תורה 363
לקח טוב – פסיקתא זוּטָרְתָא 370
ילקוט שכל טוב 378
ילקוט שמעוני 383
מדרש הגדול 393
ילקוט המכירי 403
מדרשים קטנים, מדרשים אבודים וסיפורים
מדרש תדשא או ברייתא דרבי פנחס בן יאיר 411
מדרש ויושע 415
תשובת יונה הנביא 419
מדרש אבכיר 423
מדרש אֶסְפָה 427
מדרש דברים זוטא 430
דברי הימים של משה רבנו 434
מדרש עשרת הדיברות 438
ספרי אסופות של מדרשים 445
נספח: חלוקות שונות של המדרשים 449

"הספר שלפנינו פותח בפני קוראי העברית תקופה חדשה של עיסוק במדרשים,
בהביאו מידע מלא ככל האפשר, מדויק ומקיף, על קרוב לחמישים יצירות
שדברי חכמים משוקעים בהן - והכול על יסודות נאמנים של הידע שהצטבר
בדורות האחרונים, להגדלת תורת המדרשים ולהאדרתה"
(פרופ' אביגדור שנאן).

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.