מחיר: אזל
מסת"ב: 978-965-921150-0:ISBN
על המחבר
ד"ר יהונתן יעקבס, בוגר ישיבת הר עציון והמחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר אילן, מרצה כיום לתנ"ך במכללת יעקב הרצוג ובאוניברסיטת בר אילן. תחומי הוראתו ומחקרו הם ההיבטים הספרותיים של הספרות המקראית והפרשנות היהודית למקרא בימי הביניים.
תוספות רמב"ן לפירושו לתורה שנכתבו בארץ ישראל
יהונתן יעקבס, יוסף עופר
718 עמודים | 2013 | גודל 18x25 ס"מ |
כריכה קשה
קראו עוד
פתח דבר 5
רשימת הקיצורים והסימנים 7
מבוא
פתיחה 9
זמן כתיבת פירושיו של רמב"ן וספריו 10
זמן כתיבת הפירוש לתורה 13
עליית רמב"ן לארץ ישראל 14
תפוצת ספרים ותוספות בימי הביניים 17
התייחסות לתוספות רמב"ן במהלך הדורות 21
איתור התוספות 26
רשימות התוספות שנשלחו מעכו 27
סיווג התוספות על פי המניע לכתיבתן 42
העיסוק בסודות התורה בקטעי התוספת 55
דרכי השילוב של קטעי התוספת 56
שלבי ההתפתחות של פירוש רמב"ן לתורה 64
תהליכי המסירה של התוספות 74
תיאור כתבי־היד המשמשים לקביעת הנוסח 84
מבנה הדיון בקטעי התוספת 89
קובצי נתונים העומדים לרשות הקוראים במרשתת )אינטרנט( 90
תוספות רמב"ן על סדר התורה
ספר בראשית 93
ספר שמות 303
ספר ויקרא 358
ספר במדבר 418
ספר דברים 493
תוספות קדומות 579
תוספות מדומות 601
סיכום 609
נספחים
נספח א: קטעים נוספים שנבדקו 615
נספח ב: נוסח שלדי של שתי רשימות התוספות וסימוני כ"י ש 629
נספח ג: כתבי־היד של פירוש רמב"ן לתורה 647
נספח ד: מפתח המספור של קטעי התוספת 651
נספח ה: טבלת התוספות השלֵמה 655
רשימה ביבליוגרפית 685
מפתחו ת 699

בלוג

עלֵי השלכת היוצרים מרבדים על המדרכות, רוח הבוקר, הציפורים הנודדות - כולם מכריזים כי הסתיו כבר כאן.

מארכיון תבונות

זיכרון תרבות וגיאוגרפיה סביב קבר אדמו"רי גור בשכונת מחנה יהודה בירושלים

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.