מחיר: 75
מסת"ב: 978-965-7086-57-5:ISBN
על המחבר
הרב ד"ר תמיר גרנות
הוא בוגר ישיבת הר עציון, ואת עבודת הדוקטורט שלו כתב על תקומת החסידות לאחר השואה. תמיר גרנות מרצה במכללת הרצוג שבגוש עציון, ועומד בראש בית המדרש לתורה ולחיים בגולן, ולאחרונה מונה לראש ישיבת אמי"ת אורות שאול בכפר בתיה.
אמונה ואדם לנוכח השואה - מסע שואה
כרך ב
תמיר גרנות
325 עמודים | תשע"ג | 2013 | גודל 14x21 ס"מ |
כריכה קשה
מסע ייחודי ומרגש אל המפגש העדין והמורכב שבין עולם האמונה לבין מוראות השואה. הכרך הראשון מוקדש...
קראו עוד
ספרי הסדרה: אמונה ואדם לנוכח השואה
כרך ב'
מבוא 9
שער האדם וערכיו
פרק ראשון: עולם בני האדם ועולם בעלי החיים 21
פרק שני: על הנקמה 29
משא ז'שוב 29
'הקבר ביער' – שירת הנקמה של
אורי צבי גרינברג 37
פרק שלישי: על ה'שכנות' 51
משא ידבבנה 51
האתיקה של 'הפנים' בעקבות עמנואל לוינס 56
פרק רביעי: חסידי אומות העולם 62
הנצחת חסידי אומות העולם במדינת ישראל 62
משא מרקובה 65
חסידי אומות העולם במקורות 67
המגדלור האנושי של חסידי אומות העולם
בשואה 75
פרק חמישי: על הילדים 81
משא יער הילדים 81
קיום פרטי וקיום נצחי – דרשתו של הרבי
מפיסצנה על הילדים 90
פרק שישי: הניגון בשואה 104
פרק שביעי: העימות התרבותי והאנושי
בין היהדות לנאציזם 123
השואה במדינת ישראל 123
גבורה או 'כצאן לטבח' 130
יחיאל דינור (קצטניק): על 'מות אלוהי הגלות' 159
משא מיידנק: להצדיק את הבריאה 171
שער המקום – דרשות ורעיונות במפגש עם
אתרי שואה, תורה וחסידות
אל פולין 185
במטוס לפולין 185
נחיתה בפולין – לקלוט דרך כפות הרגליים 187
אושוויץ 188
אושוויץ: על מה ש'אי-אפשר להאמין' –
בין בלוק מספר 9 במחנה הנשים
בבירקנאו (אושוויץ) לבין הקרמטוריום –
מאה וחמישים מטרים משם 188
מול קיר התלייה – אושוויץ 1 (מוזאון אושוויץ) 190
קיר התלייה ותא הגזים 192
"כי קללת אלהים תלוי" – סיפורו של אלי ויזל 193
פיסת ארץ ישראל בהוויה של גטו – מיחיד לציבור 196
ורשה 198
רבי יהודה לייב אלתר מגור, ה'שפת אמת' –
אמת ואמונה 198
בית העלמין בוורשה: הציון של רבי חיים
סולובייצ'יק – דילמות שואה 204
בית העלמין בוורשה: הנצי"ב מוולוז'ין –
שמיטה בארץ ישראל 217

טרבלינקה 223
משא טרבלינקה – על הזיכרון היהודי:
ללא שריד, ללא תמונה 223
הזיכרון – תמונות אישיות 226
משא 'אל מלא רחמים' בטרבלינקה 234
לובלין-מיידנק 246
הטרגדיה של ישיבת חכמי לובלין 246
מיידנק: צריף הנעליים 251
משא הר האפר במיידנק 258
מיידנק: תא הגזים 263
לודז' 266
קרון הרכבת – "אדם ובהמה תושיע ה'" –
אדם שהיה לבהמה 266
חלמנו 269
משא חלמנו – אל מול 'החלל הפנוי' 269
ליז'נסק 276
סיפור: שלום בית ופרי בטן –
בלי כעס אין אהבה, אין אמונה 276
'צעטיל קטן' מרבי אלימלך וקידוש השם 280
רבי אלימלך יבטל חבלי משיח 282
לנצוט 284
"לשליש ולרביע לא שמענו" – רבי נפתלי
מרופשיץ על המשיח ועל הדם היהודי 284
משאנה דולנה 286
הרצח בקצה העיירה 286

קוצק-איז'ביצא 289
"ותשלך אמת ארצה" 289
קרקוב 299
בין קרקוב ללובלין – אחדות ישראל
מול חירות וריבוי דעות 299
קרקוב-בוכניה – התפילה כעימות וכמפלט:
שני אדמו"רים מתפללים בגטו אחד 310
אחרית דבר 313
רשימת הקיצורים וביבליוגרפיה 319

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.