מחיר: 55 ש"ח
מסת"ב: 978-965-7086-58-2:ISBN
על המחבר
ד"ר טובה גנזל
מלמדת תנ"ך באוניברסיטת בר אילן ובמכללת הרצוג – גוש עציון. ד"ר גנזל היא סגנית ראש המדרשה באוניברסיטת בר אילן ויועצת הלכה בוגרת נשמת.
נבואת הצופה - בין חורבן לתקומה
עיונים בנבואת יחזקאל
טובה גנזל
296 עמודים | תשע"ב | 2011 | גודל 13x21 ס"מ |
כריכה רכה
נבואות יחזקאל נכתבו מזווית ראייה ייחודית של נביא הנמצא בבבל, אך זועק וכואב את השבר של חורבן המקדש בירושלים. בחלקו...
קראו עוד
פתח דבר 7
פרק ראשון: מבוא 11
פרק שני: מעשה המרכבה ומסעות כבוד ה' (א') 21
פרק שלישי: שליחותו הנבואית של יחזקאל (ב' - ג', כא) 29
פרק רביעי: מעשים סמליים ופשרם (ג', כב - ה', יז) 38
פרק חמישי: הרקע המקראי לחטאי העם (ו', א-י) 59
פרק שישי: בא הקץ! (ו', יא - ז', כז) 65
פרק שביעי: מעשי העם במקדש (ח') 75
פרק שמיני: עזיבת כבוד ה' את המקדש (ט'-י"א) 87
פרק תשיעי: צדקיהו (י"ב, א-כ; י"ז) 97
פרק עשירי: סופם של מלכי יהודה (י"ט) 109
פרק אחד עשר: נבואה ונביאים (י"ב, כא - י"ד, יא) 118
פרק שנים עשר: "וידעתם כי לא חנם עשיתי" (י"ד, יב-כג) 128
פרק שלושה עשר: "מְמַשֵּׁל מְשָׁלִים הוא" (ט"ו-ט"ז) 138
פרק ארבעה עשר: "הנפש החטאת היא תמות" (י"ח) 147
פרק חמישה עשר: "תועבֹת אבותם" (כ') 156
פרק שישה עשר: תחילת הסוף: חרב ה' בידי מלך בבל (כ"א) 170
פרק שבעה עשר: חורבן העיר (כ"ב - כ"ד, יד) 181
פרק שמונה עשר: נבואות על הגויים (כ"ה) 190
פרק תשעה עשר: נבואות לצור (כ"ו-כ"ח) 197
פרק עשרים: נבואות למצרים (כ"ט-ל"ב) 205
פרק עשרים ואחד: העם, הנביא וה' בתגובה לחורבן (ל"ג) 210
פרק עשרים ושניים: רועי ישראל בעבר ובעתיד (ל"ד) 216
פרק עשרים ושלושה: העדפתו הנצחית של ה' את ישראל
על פני אדום (ל"ה - ל"ו, טו) 218
פרק עשרים וארבעה: תיאור טהרת העם ביחזקאל
(ל"ו, טז-לב) 226
פרק עשרים וחמישה: תקומתו של העם (ל"ו, לב-לח; ל"ז, א) 236
פרק עשרים ושישה: חזון העצמות היבשות (ל"ז, א-יד) 240
פרק עשרים ושבעה: עתידה של ממלכת ישראל (ל"ז, טו-כה) 246
פרק עשרים ושמונה: נבואת יחזקאל על גוג מארץ המגוג
(ל"ח-ל"ט) 255
פרק עשרים ותשעה: חזון המקדש העתידי:
מקדש וכבוד ה' בתוכו (מ', א - מ"ג, ט) 268
פרק שלושים: חזון המקדש העתידי: רב הנסתר על הנגלה
(מ"ג, י - מ"ד, לא) 276
פרק שלושים ואחד: סיום הספר (מ"ה-מ"ח) 286
בשולי הלימוד 295

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.