מחיר: 55 ש"ח
מסת"ב: 965-7086-27-2 :ISBN
על המחבר
הרב ד"ר יהודה ברנדס
עוסק בהוראה ובחינוך שנים רבות. ניהל בעבר את בית הספר התיכון התורני ע"ש הימלפרב בירושלים, ועמד בראש בית המדרש בבית מורשה בירושלים. הרב ברנדס מכהן כיום כראש מכללת הרצוג. מספריו הקודמים: אגדה למעשה (תשס"ה), במלכות הקדושה (תשס"ו), מדע תורתך (תשס"ח) ותורת אמך (תשס"ט).
במלכות הקדושה
ביקור בהיכלו של האדמו"ר מהוסיאטין - אדמו"ר ציוני בתל אביב
יהודה ברנדס
300 עמודים | תשס"ט | 2008 | גודל 13x21 ס"מ |
כריכה רכה
קראו עוד
תוכן העניינים 3
פתיחה 5
שער ראשון: נצר משורשיו 13
שושלת רוז'ין ובית הוסיאטין 13
בנתיבות קדמונים 48
שער שני: ובקרב קדושים תתהלל 53
א. דעת אלוהים 53
ב. עושה חסד 75
ג. תיקון המידות 95
שער שלישי: מנהיג לדורו 108
א. דרשת פתיחה 109
ב. ארץ ישראל 112
ג. מלחמת העולם והשואה 124
ד. בניין הארץ והקמת המדינה 137
ה. לדמותה הרוחנית של ארץ ישראל 156
נספח: תורה ותפילה 172
חתימה 185

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.