מחיר: 78ש"ח (במקום 98 ש"ח)
מסת"ב: 0039000027748:ISBN
על המחבר
ד"ר ראובן מאמו
שימש במגוון תפקידים במערכת החינוך,מורה,מנהל בי"ס,מפקח אזורי, מפקח ארצי על בתיה"ס היסודיים בחמ"ד, יועץ פדגוגי לשר החינוך זבולון המר ז"ל, מדריך פדגוגי מרצה בנושאי חינוך,מנהל ויהדות במכללות האקדמיות לתואר ראשון ושני במכללות "ליפשיץ" ו"אורות ישראל-מורשת יעקב" יועץ חינוכי-ארגוני לרשת בת"יס "אור אבנר" במדינות ברית המועצות לשעבר.
בפי תהילתך
פרקי חינוך ומעש
ראובן מאמו
538 עמודים | תשע"ג | 2003 | גודל 16x24 ס"מ |
כריכה קשה
עשרים וארבע פרקי הספר עוסקים בנושאי חינוך שעל סדר-יומו של המחנך באשר הוא, ומוארים ממרחב הספרות התורנית לדורותיה. בספר שלושה שערים,"ושננתם לבניך" בו ימצא המעיין פרקים בנושאי תהליכי הוראה למידה,"והיו עינך רואות את מוריך" בשער זה מובאים פרקים נבחרים ממשנתם החינוכית של בעל "ספר החינוך, הרב כלפון משה הכהן והרב יוסף כנאפו זצ"ל ומנהיגות,מאפייניה של מנהיגות חינוכית פרקי הספר יכולים לשמש לעיון ודיון חדרי מורים לומדים וכספר עזר במוסדות להכשרת מורים.
קראו עוד
פתח דבר 10

פרק א':ושננתם לבניך
מבט על החינוך המודרני בראי המקורות 16
עיון בתפילות לפני הלימוד 36
ושננתם לבניך 58
משמעותו החינוכית של הפסוק "ידע תדע פני צאנך" 71
החינוך בגיל הרך 86
תכנית הליבה רעיון ומקורו 104
הצעת מדדים להערכה 130
ללמוד הלכה למעשה הוצרכתי 159
פך השמן כסמל למשמעות החינוך 180
אדם ואילן ומה שביניהם 183
צא ולמד 190
מבט על תולדות החינוך בעיר נאבל 194

פרק ב':והיו עינך רואות את מוריך
תכנית הלימודים על פי ספר החינוך 227
חינוך הרגש 251
אחרי הפעולות נמשכים הלבבות 273
הרב כלפון משה הכהן זצ"ל קווים לדמותו 304
קווים מנחים לתהליך הכשרת מורי הוראה במשנתו 307
תהליכי הוראה למידה במשנתו 320
יחסו של הרב לשפה העברית 360
עקרונות אחדים ממשנתו החינוכית
של הרב יוסף כנאפו זצ"ל 386

פרק ג':מנהיגות
איתור מנהיג ע"פ ציפיותיה של קהילה וצרכיה 414
הארת מאפייני מנהיגות של מרדכי 428
עיון במאפייני מנהיגותה של אסתר 471
מאפייניה של מנהיגות חינוכית בהגותו של הרב יוסף דב סולובייצ'יק זצ"ל 495

מפתח:530

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.