מחיר: 56 ש"ח (במקום 80 ש"ח)
מסת"ב: 0036200022191 0036200022191191:ISBN
על המחבר
פרופ' דב רפל
,חבר קבוצת יבנה,לימד שנים ארוכות בבית-הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן ובישימת הקיבוץ הדתי ועומד בראש המרכז לחקר מחשבת החינוך בהגות היהודית שליד מכללת ליפשיץ.
פתחי שערים
דב רפל
351 עמודים | תשס"א | 2001 | גודל 17x24 ס"מ |
כריכה קשה
אברבעה תחומים עיקריים עוסק פרופ' דב רפל בעיוניו ובמחקריו על התפילה-במקום,מזמן,בטקסט ובהוראה; המקום הוא בית הכנסת על פעילויותיו המגובנות; הזמן הוא לוח השנה היהודי על אירועיו הרבים; הטקסט הוא סידור התפילה על שלל מרכיביו ותולדותיהם; ההוראה היא הדרך בה מוקנית ידיעת סידור התפילה,ואהבתו. המחבר מעדיף בבירור את הגישה המחשבתית-ערכית אל הנושאים שהוא עוסק בהם על פני גישות אלטרנטיביות. על כן נמצא מונחים רבים כגון:אהבה,קדושה,מידת-הדין,מלכות ה',גאולה-עומדים במרכז דיוני התפילה,שסביב להם נרקמות שאלות נוסח,מבנה תפקיד ותולדות.
קראו עוד
הקדמה 9

בפתח הספר 13

פתחי שערים 17

שערי מחקר 23
על חקר התפילה ועל הגישה לתפילה
מבנה הסידור
ברכות ברוך שאמר
פסוקי דזמרא
ברכת יוצר
תפילת גאולה
הערות לתפילת העמידה של חול-שמונה עשרה
ירושלים בסידור התפילה
מלכויות,זכרונות,שופרות
עיון תפילה-תפילת ימים נוראים

שערי זמן 163
בעקבות לוח השנה
לימי תשובה
שתי תשובות
חשבון נפש
על צום גדליה
בין כסה לעשור
הרהורים אקטואליים לתפילות ימים נוראים
דרכי תשובה
שמחת תורה
לטו בשבט


שער העצמאות 199

שער תפילה 219

שערי מקום 301

מפתח כללי 345

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.