מחיר: 38 ש"ח
מסת"ב: 978-965-7086-14-0:ISBN
על המחבר
ד״ר יונתן גרוסמן
חבר המחלקה לתנ״ך באוניברסיטת בר אילן והחוג לתנ״ך במכללת הרצוג. תחומי מחקריו העיקריים הם הסיפור במקרא ועולם הקרבנות. ספריו קודמים: אסתר – מגילת סתרים תשע״ג); אברהם – סיפורו של מסע (תשע״ה); גלוי ומוצפן – על כמה מדרכי העיצוב של הסיפור המקראי (תשע״ו, בהוצאת מכללת הרצוג וספריית הילל בן חיים);
Esther – The Outer Narrative and the Hidden Reading (2011); Ruth – Bridges and Boundaries (2015); Abram to Abraham – A Literary Analysis of the (Abraham Narrative 2016).

מגילת רות
גשרים וגבולות
יונתן גרוסמן
416 עמודים | תשע"ו | 2016 | גודל 14x22 ס"מ |
כריכה קשה
הספר מציע ניתוח ספרותי רציף למגילת רות. המגילה נשענת בפתיחתה על תקופת השופטים ומובילה בחתימתה ללידת דוד. בכך היא משמשת גשר בין תקופת השופטים לתקופת המלוכה, והנה מבוא למלכות דוד, לא רק בהקשר הגנאלוגי אלא גם כמבוא תאולוגי...
קראו עוד
בפתח השער 7
מבוא 9
מגמת המגילה 9
מבנה המגילה 20
מבנה העלילה 20; מבנה אמנותי 22
תאולוגיה במגילה 28
היחס אל החוק 35
מונחים משפטיים בשירות הסיפור 39; אינטרטקסטואליות בשירות חידוש החוק 45
מסגרת הזמן והמרחב במגילת רות 51
הזמן בסיפור 52; מרחבי העלילה 56
פרק א' 62
מבוא לפרק א' 62
מצג (א ו) 67
רות וכלותיה בדרך (ז יט) 85
דיאלוג ראשון (ח י) 89; דיאלוג שני (יא יד) 95; דיאלוג שלישי (טו יט) 104
שיבת נעמי (ורות) לבית לחם (יט כב) 116
פרק ב' 131
מבוא לפרק ב' 131
מפגש רות ובועז בשדה 135
הליכת רות לשדה (ב ג) 140; בועז ונערו בשדה (ד ז) 146;
פניית בועז לרות (ח ט) 162; תגובת רות (י) 168; תשובת בועז (יא יב) 170; תגובת רות (יג) 176; דברי בועז לרות ולנעריו לעת האוכל (יד טז) 178; המשך יום הליקוט (יז) 181; שיבת רות לבית נעמי (יח כב) 183
פרק ג' 205
מבוא לפרק ג' 205
מפגש רות ובועז בגורן 211
דברי נעמי לרות (א ה) 214; מעשה רות בגורן (ו ז) 224; תגובת בועז (י יג) 242; חתימת המפגש (יד טו) 252; חתימה — שיבת רות לנעמי (טז יח) 258; מבנה תמונת ירידת רות לגורן 270
פרק ד' 273
מבוא לפרק ד' 273
לפני שער החוק 280
איסוף הדמויות (א ב) 280; דיאלוג ראשון — הסכמת הגואל
לגאול את השדה (ג ד) 287; דיאלוג שני — סירוב הגואל לגאול (ה ח) 298; קניית כל אשר לאלימלך על ידי בועז (ט יב) 313
שתי אימהות בבית לחם (יג יז) 326
לקיחת רות ולידת הבן (יג) 326; חתימה נשית (יד יז) 330; "אֲבִי יִשַׁי אֲבִי דָוִד" (יז) 342
נספח — תולדות פרץ (ד', יח כב) 345
סיכום 349
במקום חתימה: לקרוא את הסיפור עם ויניקוט 351
במקום חתימה שנייה: "הבא אותן היום" 362
רשימת ראשי תיבות 367
רשימת קיצורים ביבליוגרפיים 371

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.