מחיר: 150 ש"ח
מסת"ב: 978-965-7086-01-9:ISBN
על המחבר
הרב מרדכי ברויאר
(תרפ"א - תשס"ז), חתן פרס ישראל לספרות תורנית (תשנ"ט), ההדיר את נוסח המקרא, ופיתח את 'שיטת הבחינות' לפרשנות התורה תוך התמודדות דתית עם ביקורת המקרא. לימד תנ"ך במספר מוסדות חינוכיים, ובהם בישיבת הר עציון שבאלון שבות למן היווסדה.
פרקי בראשית
א+ב
מרדכי ברויאר
תשע"א | 2010 | גודל 17x24 ס"מ |
כריכה קשה
הרב מרדכי ברויאר דן בפרשיות ספר בראשית על פי שיטתו המיוחדת בלימוד המקרא, 'שיטת הבחינות'. השיטה מוצגת בפרק המבוא...
קראו עוד
כרך א: פרשיות בראשית - לך-לך
מבוא: יישוב המקרא על פי פשוטו 11
פרק ראשון: לשון הזהב של רש"י 20
פרק שני: שמות ה' והנהגותיו 48
פרק שלישי: בריאת שמים וארץ 55
פרק רביעי: מעשי בראשית 73
פרק חמישי: יצירת האדם ומעשה גן עדן 82
פרק שישי: קין והבל 123
פרק שביעי: מקראות שאין להם הכרע 131
פרק שמיני: פרשת המבול 136
פרק תשיעי: דור הפלגה 206
פרק עשירי: עליית אברהם אבינו לארץ ישראל 223
פרק אחד עשר: האבות וארץ ישראל 261
פרק שנים עשר: אברהם ושרה במצרים 291
פרק שלושה עשר: נכסי האבות 302
פרק ארבעה עשר: ברית בין הבתרים 313
פרק חמישה עשר: הגר וישמעאל 334
פרק שישה עשר: ברית המילה 359
תרגום לאנגלית של ההקדמה ושל פרק המבוא I
כרך ב: פרשיות וירא - ויחי
פרק שבעה עשר: ביקור המלאכים אצל אברהם ולוט 375
פרק שמונה עשר: אברהם מול סדום 402
פרק תשעה עשר: עקדת יצחק 409
פרק עשרים: ירושלים 422
פרק עשרים ואחד: קניין מערת המכפלה 428
פרק עשרים ושניים: נישואי רבקה 448
פרק עשרים ושלושה: אברהם הוליד את יצחק 482
פרק עשרים וארבעה: יעקב ועשו 485
פרק עשרים וחמישה: מסירת ברכת אברהם ליעקב 503
פרק עשרים ושישה: חלום יעקב בבית אל 510
פרק עשרים ושבעה: הבנים שנולדו ליעקב בפדן ארם 519
פרק עשרים ושמונה: גלעד ומצפה 534
פרק עשרים ותשעה: פגישת יעקב ועשו 551
פרק שלושים: מאבק האיש עם יעקב 562
פרק שלושים ואחד: נקמת שמעון ולוי באנשי שכם 571
פרק שלושים ושניים: ההתגלות השנייה בבית אל 582
פרק שלושים ושלושה: סגנון ההבטחות שנאמרו לאבות 589
פרק שלושים וארבעה: משפט הבכורה של ראובן, יהודה ויוסף 598
פרק שלושים וחמישה: מכירת יוסף 606
פרק שלושים ושישה: יהודה ותמר 631
פרק שלושים ושבעה: בית שר הטבחים ובית הסוהר 642
פרק שלושים ושמונה: יוסף ושר המשקים 651
פרק שלושים ותשעה: מינוי יוסף על ארץ מצרים 657
פרק ארבעים: פגישת יוסף עם אחיו 663
פרק ארבעים ואחד: בין מסע ראשון למסע שני 674
פרק ארבעים ושניים: שבעים נפש 697
פרק ארבעים ושלושה: ברכת יעקב ליוסף ולבניו 705
פרק ארבעים וארבעה: קבורת יעקב 716
מפתח הפסוקים 721
פרקים שנתפרסמו פרסום קודם 728

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.