מחיר: 95 ש"ח
מסת"ב: 978-965-7086-56-8 :ISBN
על המחבר
הרב ד"ר יואל בן-נון
, ממקימי ישיבת הר עציון ומכללת הרצוג, נחשב לאחד ממובילי 'מהפכת התנ״ך' בציבור הדתי-לאומי ובציבור הישראלי בכלל. מספריו הקודמים: פרקי האבות – עיונים בפרשיות האבות בספר בראשית (תשס"ג), נס קיבוץ גלויות – כוחה של יהדות ישראלית (תשע"א), המקור הכפול – השראה וסמכות במשנת הרב קוק (תשע"ג).
זכור ושמור
טבע והיסטוריה נפגשים בשבת ובלוח החגים
יואל בן נון
544 עמודים | תשע"ה | 2015 | גודל 14x21 ס"מ |
כריכה קשה
הספר שלפנינו בא לעמוד על משמעותם הכפולה של השבת ומועדי ישראל, המבוססים על שני יסודות: יסוד טבעי-חקלאי היונק מבריאת העולם ויסוד לאומי-היסטורי...
קראו עוד
מבוא
שער ראשון: שבת ורגלים:
זכר למעשה בראשית — זכר ליציאת מצרים
פרק ראשון: השבת — משמעויותיה וטעמיה
פרק שני: כפל המשמעות של הרגלים
פרק שלישי: פסח, חג המצות והאביב
פרק רביעי: חג השבועות — חג חקלאי עם כפל משמעות
פרק חמישי: חג הסוכות וחג האסיף
פרק שישי: חנוכה ושמן הזית
שער שני: מועדי הלוח הכפול:
מחזוריות מול התחדשות
פרק שביעי: מושגי זמן ולוח
פרק שמיני: ראש השנה או ראשית השנה?
פרק תשיעי: יום הכיפורים — סיום שנת החמה
פרק עשירי: אחד בשבט או ט"ו בשבט?
שער שלישי: בימי הבית השני:
מחלוקות ומרד נגד הלוח הכפול
פרק אחד עשר: מחלוקות הלוח בימי הבית השני
פרק שנים עשר: מחלוקות השבת, המועדים והטהרה
בימי הבית השני
פרק שלושה עשר: לוח השנה והחגים בקהילות 'ביתא ישראל'
שער רביעי: הלוח והחגים מהחורבנות עד היום
פרק ארבעה עשר: הלוח והחגים לאחר החורבן
פרק חמישה עשר: דברי הצומות
פרק שישה עשר: פורים — נס ההצלה של הגלות
פרק שבעה עשר: השיבה אל הארץ ואל האדמה —
בין קודש לחול

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.