מחיר: 100 ש"ח
מסת"ב: 4017123:ISBN
על המחבר
ד"ר דניאל רייזר
מלמד מחשבת ישראל והיסטוריה של עם ישראל במכללת הרצוג, מכללת צפת והמרכז האקדמאי שלם
דרשות משנות הזעם כרך ב'
דניאל רייזר
247 עמודים | תשע"ז | 2017 | גודל 18x25 ס"מ |
כריכה קשה
ספר זה מביא את דרשותיו של ר' קלונימוס קלמיש שפירא, האדמו"ר מפיאסצנה, שנדרשו במהלך שנות השואה (ת"ש-תש"ב) בגטו ורשה, על פי כתב ידו אשר שמור במכון היהודי ההיסטורי בוורשה. קובץ הדרשות נמסר ב'שנות הזעם', כלשונו של האדמו"ר, לארכיון המחתרתי 'עונג שבת' בראשותו של ד"ר עמנואל רינגבלום, הוטמן בכד חלב ונמצא לאחר השואה. כתב היד פוענח מחדש ויוצא כאן לאור באופן מדויק בתוספת מבוא, ציוני מקורות, הערות רבות ובהשוואה למהדורות קודמות. האדמו"ר הגיה את דרשותיו מספר פעמים, מחק והוסיף, וצירף הערות בגוף הדרשות ובשולי הגיליון. מהדורה זו עוקבת אחר השינויים הללו ומציגה את שכבותיהם השונות שנכתבו בזמנים שונים במהלך השואה.
קראו עוד
ספרי הסדרה: דרשות משנות הזעם
לרכישת הסידרה כולה
תוכן העניינים
מבוא 9
כללי קריאת התעתיק 14

דרשות משנות הזעם: מהדורת פקסימיליה בצירוף תעתיק
דרשות משנת ת"ש 16
דרשות משנת תש"א 94
דרשות משנת תש"ב 152

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.