מחיר: 50 ש"ח
מסת"ב: 978-965-7086-38-4 :ISBN
על המחבר
פרופ' יהודה אליצור (בודפשט תרע"א - ירושלים תשנ"ח)
ייסד את המחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר אילן וכיהן בה כמרצה במשך כשלושים וחמש שנה. פרסם בחייו ספרים ומאמרים רבים בחקר המקרא. מרבית מאמריו כונסו לספר שיצא אחרי מותו (ישראל והמקרא, תש"ס). זהו הספר השני שנערך מתוך עיזבונו.
הרואה והרועה
רשימות על ספר שמואל
יהודה אליצור
208 עמודים | תשע"ו | 2016 | גודל 13x21 ס"מ |
כריכה רכה
ספר זה נערך מתוך עיזבונו של פרופ' יהודה אליצור ז"ל, ובו מקבץ של בירורים בנושאים נבחרים לאורך ספר שמואל...
קראו עוד
פתח דבר 7
הקדמת העורך 9
חלק ראשון: ימי שמואל (פרקים א' - ח', ו)
פרק א: ספר שמואל 15
פרק ב: מקומו של אלקנה ומוצאו 18
פרק ג: ההיה שמואל נזיר? 24
פרק ד: תפילת חנה 26
פרק ה: עלי ושמואל 30
פרק ו: נבואת האלמוני 36
פרק ז: המשכן וכליו 41
פרק ח: המלחמה באפק 45
פרק ט: ארון ה' בשדה פלשתים 49
פרק י: המכה באנשי בית שמש 53
פרק יא: מלחמת אבן העזר 58
פרק יב: בני שמואל 62
חלק שני: מסכת ההמלכה (פרקים ח'-י"ד)
פרק יג: בעיית כינון המלוכה 67
פרק יד: מסכת ההמלכה 78
פרק טו: משפט המלוכה 87
פרק טז: למַפַּת מסכת ההמלכה 91
פרק יז: בשולי פרקים ט'-י"ד 98
חלק שלישי: ימי שאול ועליית דוד (פרקים ט"ו-ל"א)
פרק יח: הידיעות אודות שאול 107
פרק יט: מלחמת עמלק 113
פרק כ: בשולי פרקים ט"ז, י"ז 118
פרק כא: חיי דוד 119
פרק כב: דוד בברחו מפני שאול 130
פרק כג: הערות על שלב ביסוס הממלכה 138
חלק רביעי: מרד אבשלום (שמ"ב י"ג-כ')
פרק כד: הרקע האנושי 145
פרק כה: הרקע הגאוגרפי-אסטרטגי 152
פרק כו: סיום הפרשה 162
פרק כז: לדברי דוד האחרונים (כ"ג, א-ז) 165
נספחים 169
קיצורים ומהדורות 176
מפתח המקורות 190
מפתח האישים 200
מפתח המקומות 204

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.