מחיר: 45 ש"ח
מסת"ב: 9657086051:ISBN
על המחבר
הרב יובל שרלו
, בוגר ישיבת הר עציון, מכהן כראש ישיבת ההסדר 'אורות שאול'. הרב שרלו עוסק שנים רבות בהוראת משנותיהם של הראי"ה קוק והרי"ד סולובייצ'יק. ספריו הקודמים: וארשתיך לי לעולם; תורת ארץ ישראל על פי משנת הראי"ה.
והיו לאחדים בידך
מדיאלקטיקה להרמוניה במשנתו של הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק
יובל שרלו
117 עמודים | תשס"ב | 2002 | גודל 13x21 ס"מ |
כריכה רכה
תביו ההגותיים וההלכתיים של הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל - מגדולי המנהיגים הרוחניים של היהדות המאמינה בדורות האחרונים - תופסים מקום...
קראו עוד
מבוא 7
פרק ראשון: תולדות חיים כמקור הדיאלקטיקה 14
פרק שני: אמונה ועקדה 23
פרק שלישי: תפנית בסדר היום של לימודי האמונה 33
פרק רביעי: החוויה הטבעית והחוויה הגילויית 42
פרק חמישי: איש ההלכה 52
פרק שישי: איש האמונה 61
פרק שביעי: קדושת המקום 71
פרק שמיני: משנתו החינוכית 80
פרק תשיעי: על התשובה 89
פרק עשירי: עבודה שבלב 99
פרק אחד עשר: בין דיאלקטיקה להרמוניה 108
ביבליוגרפיה מקוצרת 117

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.