מחיר: 45 ש"ח
מסת"ב: 978-965-7086-39-1 :ISBN
על המחבר
הרב יובל שרלו
, בוגר ישיבת הר עציון, מכהן כראש ישיבת ההסדר 'אורות שאול'. הרב שרלו עוסק שנים רבות בהוראת משנותיהם של הראי"ה קוק והרי"ד סולובייצ'יק. ספריו הקודמים: וארשתיך לי לעולם; תורת ארץ ישראל על פי משנת הראי"ה.
והלכה כבית הלל
יובל שרלו
127 עמודים | תשע"ג | 2012 | גודל 13x21 ס"מ |
כריכה רכה
שאלת טיבה ומהותה של המחלוקת בהלכה היא מהנושאים שהעסיקו ואתגרו את הוגיה הגדולים של היהדות לאורך הדורות...
קראו עוד
מבוא
פרק ראשון: המחלוקות כתאונה
פרק שני: כל דבר ודבר אי-אפשר שלא יהא בחינה יותר
מאחת לדבר אחד
פרק שלישי: 'אלו ואלו' בתורה שבכתב – משנת הרב ברויאר
פרק רביעי: מהתורה שבכתב לתורה שבעל פה
פרק חמישי: 'אלו ואלו' במשנת הרב קוק
פרק שישי: עשה אזנך כאפרכסת
פרק שביעי: לא נמנעו
פרק שמיני: המשמעות הציבורית של המחלוקת
פרק תשיעי: עשה לך רב
פרק עשירי: והלכה כבית הלל
פרק אחד עשר: הקנאות המכלילה
ביבליוגרפיה מקוצרת

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.