שפוט השופטים
עיונים פרשניים בספר שופטים
ישראל רוזנסון
תשס"ג | 2003 |כריכה קשה
דרת עיונים בספר שופטים הדנים באופן שיטתי בשאלות המרכזיות העולות בספר. הספר מעניק לקורא מבט כולל על ספר שופטים ועל...
קראו עוד
דברי מבוא 7
פרק ראשון: קווים מנחים בפרשנותנו 10
פרק שני: פרקי פתיחה 16
פרק שלישי: מעשי השופטים 63
פרק רביעי: סיפורים מסיימים 185
פרק חמישי: מסקנות 220

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.