מחיר: 45 ש"ח
מסת"ב: 978-965-7086-48-3 :ISBN
על המחבר
הרב גד אלדד
, בוגר ישיבת הר עציון, מכללת הרצוג ומכון ארץ חמדה. מרצה למקרא ולתורה שבעל פה בבית המדרש לרבנים ברומא ורב בית הכנסת בית שמואל בעיר. מוסמך לדיינות מטעם הרבנות הראשית לישראל וחבר בית הדין ברומא ובמילאנו. פרסם מאמרים במגוון כתבי עת בתחומי הלכה, מקרא והגות.
האדם - בין יצור ליוצר
פרקי עיון והגות בתורה
גד אלדד
202 עמודים | תש"ע | 2009 | גודל 13x21 ס"מ |
כריכה רכה
קראו עוד
הקדמה 7
שער ראשון: קריאות כיוון לעבר היצור
פרק א: הרקע לחטא עץ הדעת 13
פרק ב: המן ופרי עץ הדעת 24
פרק ג: "ונעשה לנו שֵׁם" 32
שער שני: שתיקת היוצר הקוראת להכרעת היצור
פרק ד: "והארץ נתן לבני אדם" 43
פרק ה: העוז והענווה – בין ראובן ליהודה 53
שער שלישי: מימוש רצון היוצר באופן שמתווה היצור
פרק ו: "מעשה אדם ותחבולותיו" –
בעקבות בני יעקב בדרכם מצרימה 67
פרק ז: "אנֹכי ארד עמך מצרימה" 76
פרק ח: החטא ועונשו – עיון מחודש בסיבת נדודי העם במדבר 84
פרק ט: "רבות מחשבות בלב איש" – לגלגוליה של עצת יתרו 92
שער רביעי: שיתוף היצור בהליך גאולתו
פרק י: צדיק בסדום – סיפור הצלת לוט ובנותיו 109
פרק יא: ארבע לשונות גאולה 121
שער חמישי: ניסיונות היצור לגרור אחריו את יוצרו
פרק יב: ועשו להם מקדש ושכנתי בתוכו –
לביאור כפילות פרשיות המשכן 135
פרק יג: "כי ברוך הוא" – סיכול מזימת בלעם 150

שער שישי: אופי התקשרות היוצר ליצור
פרק יד: "נביא מקרבך מאחיך כמֹני" – למשמעות הנבואה 165
פרק טו: ספר המצוות וספר הברית 180
מפתח המקורות 191

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.