מחיר: 35 ש"ח(במקום 60 ש"ח)
מסת"ב: 965-90457-0-0:ISBN
על המחבר
ציר וצאן
מנהיגות ומשבר מסבלות מצרים ועד ערבות מואב
משה ליכטנשטיין
257 עמודים | תשס"ב | 2002 | גודל 15x21 ס"מ |
כריכה קשה
ספר זה דן ביחסים בין משה ובני ישראל במצרים ובמדבר, תוך כדי פיתוח דרך הדרש למקרא. הנהגתו של משה את העם מוצגת בפני הקורא כמכלול שלם, העוקב אחר התמודדותו של משה עם אתגרי המנהיגות מן המאבק במצרים ועד לברכה בערבות מואב. בבסיס הספר עומדות התפיסה שהתורה היא תורת האדם, שבמוקדה עומדים נפתולי האדם עם אלוהיו ועם עצמו, והתובנה שניתוח מערכות היחסים הללו מעשיר את עולמנו הרוחני ואת רגישותנו הדתית.
קראו עוד
דברי מבוא 9


מן הסנה עד העגל
מצריה בראשונה - מסירות נפש ומשבר 19
המדבר בראשונה - המפנה בסנה 45
מצרים בשנית - מעשה אנוש ומעשה אלקינו 55
המדבר בשנית - הנהגה והתגלות 79


במדבר סיני
מספר הגאולה לחומש הפקודים 95
זקנים בחוץ, בחורים בפנים 113
בין קטורת לנחלת שדה וכרם 141
אחרית דבר 151


ערבות מואב
דור הולך ודור בא 161
משה מת ויהושע מכניסם לארץ 183
פרידה וברכה 197


מדרשו של מקרא
מדרשו של מקרא 215
תורת אדם 235

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.