מחיר: 75 ש"ח
מסת"ב: 978-965-7086-43-8 :ISBN
על המחבר
יוסי אביב"י
נולד בירושלים ולמד בישיבת נתיב מאיר ובישיבת הר עציון. לאחר נישואיו החל לעסוק בספרות הקבלה. במשך השנים פרסם אביב"י מספר מאמרים על תורתו של הרמח"ל, וגם מהדורה פקסימילית של המחזור שבו התפלל רמח"ל בימים נוראים עם הערות קבליות בשוליו (ירושלים תשנ"ה).
זוהר רמח"ל
יוסף אביב"י
299 עמודים | תשס"ט | 2008 | גודל 16x23 ס"מ |
כריכה קשה
שני חלקים לספר: הראשון הוא החיבור 'הזוהר על התורה' שכתב הרמח"ל על פי מגיד, ואחר זמן הוכרח לגנזו. תחילת החיבור...
קראו עוד
פתח דבר ז
הזוהר על התורה
פתיחה כתיבה, גניזה וגילוי יג
מאמר ראשון פרשת בראשית לא
מאמר שני פרשת ויצא עו
מאמר שלישי פרשת מקץ עט
נספח פירוש מאמר בפרשת מקץ פד
המסיבות המתהפכות
פתיחה והוא מסיבות מתהפך בתחבולותיו פט
פרק ראשון חיבורים, כללים, ויכוחים ופתחים צג
א ידיעת החכמה צה
ב תכלית הבריאה קא
ג הנהגת האצילות קיט
ד הנהגת המסיבות קלט
ה צידוק המסיבות קסא
ו גלגול המסיבות קעב
ז משמעות הייחוד קעח
ח פרשת דרכים רו
פרק שני דרכים, מאמרים ומסילות ריג
ט אחדות הבורא רטז
י תכלית הבריאה רטז
יא מסיבות ההנהגה רלג
יב 'הפתחים הקטנים' רלט
פרק שלישי שירים מְמַשְּׁלִים רמא
יג משפט צדק רמג
יד המסיבות המתהפכות רנג
טו משלי מסיבות רעג
פרק רביעי איגרות רעט
טז השגחה רפ
יז בטחון רפא
יח קבלת הדין רפד
יט נחמה רפח
כ צידוק הדין רפט
כא הודאה רצג
כב מסיבות היחיד רצד
חתימה מסיבות שמים וארץ רצה
מפתח המסיבות רצז
ראשי שמות רצט

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.