מחיר: 60 ש"ח במקום 120
מסת"ב: 978-965-7086-08-6:ISBN
על דרך האבות
קובץ מאמרים בנושאי תורה וחינוך
עורך: מאיר מוניץ
550 עמודים | תשס"א | 2000 | גודל 17x24 ס"מ |
כריכה קשה
על דרך האבות הוא קובץ מאמרים בענייני תורה וחינוך, היוצא לאור לקראת שנת השלושים להקמתה של מכללת יעקב הרצוג...
קראו עוד
פתיחה 7
שער ראשון: הוראת תורה וחינוך
הרבצת תורה: מניעים ויעדים הרב אהרן ליכטנשטיין 15
המשוכה הראשונה יהודה ברנדס 33
הִלכת 'הגינות התלמיד'
באספקלריית הדורות ובמבחן הפסיקה נריה גוטל 49
חירות כאחריות:
על משנתו החינוכית של עמנואל לוינס שמואל ויגודה 75
חינוך או פעילות מעורבת בגיל ההתבגרות -
שיקולים פסיכולוגיים טוביה פרי 163
האידאל החינוכי במשנתו של ר' חיים מוולוז'ין
והגשמתו הלכה למעשה עזרא קהלני 177
מגמת חינוך למצוות - הווה או עתיד יהודה שביב 205
שער שני: תורה שבעל פה
עיר הקודש והמקדש במשנת הרמב"ם -
היבטים הלכתיים ורעיוניים הרב יהודה עמיטל 221
המשנה באספקלריה אינטרטקסטואלית -
עיון בשלוש משניות לאור סוגיות אגדיות
בספרות התנאים והאמוראים אברהם וולפיש 233
"...חוץ משערי אונאה" -
עיון בסיפור האגדה "תנורו של עכנאי" עודד ישראלי 269
שער שלישי: מקרא ופרשנות
בחירת ירושלים -
'סיפור בבואה' לתיאור הכניסה לארץ אמנון בזק 285
"וימרו על ים בים סוף" - התכנית שלא התממשה יואב ברזלי 297
עמלק יעקב מדן 317
גזרה ובחירה בסיפור מותו של אחאב (מל"א כ"ב) מרדכי סבתו 397
"הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע" -
פרשנות ומסורות קריאה בטבריה ובבבל יוסף עופר 419
הפרשנית, הפירוש וההיסטוריה -
הערה על תפיסת הפרשנות של נחמה ליבוביץ ישראל רוזנסון 433
שער רביעי: מחשבת ישראל
תפיסת האלוהות של רבי צדוק הכהן מלובלין יונתן גרוסמן 457
מטא-הלכה, פסיקה ודרכי חינוך
במשנת המהר"ל מפראג תמיר גרנות 475
הסובלנות במשנת הרב קוק - בחינה מחודשת יובל שרלו 499
שער חמישי: עיונים בין-תחומיים
על הפסיכולוגיה של העם היהודי בעקבות קורט לוין שאול סולברג 519
גלגל המזלות בבתי הכנסת לאור הלכות עבודה זרה יהושע רייס 535

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.