נטועים גיליון יז

סקירת מאמרים
בין בתורתו יהגה לכלים שבורים
הרב שג"ר ו'שיטת הרבדים'
תורה לשמה. רק לשמה?
סקירה באנגלית