על אתר גיליון יג-יד - צמחיית ארץ ישראל

מבואי דברים
סדר העצים במשל יותם
קטרת תמיד
האירוס כ-Iris
סקירה באנגלית