על אתר גיליון ו

מבואי דברים
איריס או אירוס?
לזיהויה של בקעת רימון
למקומו של הכפר בית פגי
התכלת –- הראליה, ההלכה והסמליות
'גנות צריפין' או 'גגות צריפין'?
צבי -– היבטים לשוניים