מחיר: 55 ש"ח (במקום 80 ש"ח)
מסת"ב: 0:ISBN
על המחבר
פרופ' משה ארנד משמש מורה ומחנך ללימודי יהדות בכל מסגרות החינוך מאז היותו נער ועד היום: בבית הספר היסודי והתיכון, בבתי מדרש למורים ובאוניברסיטאות בארץ ובגולה. לבד ממעשה החינוך פועל פרופ' ארנד רבות בחקר החינוך וההוראה ובחקר פרשנות המקרא.
פרקי חינוך והוראה
אסופת מאמרים של פרופ' משה ארנד - אזל
פרופ' משה ארנד
303 עמודים | תשס"א | 2001 | גודל 17x24 ס"מ |
כריכה קשה
בספר זה כונסו כ"ד מאמרים בנושאי חינוך והוראה של מקצועות היהדות שכתב פרופ' ארנד במשך שנות דור(מקרא, הלכה, תפילה ועוד).
קראו עוד
עם הספר- פרופ' דב רפל 7


מקרא
מדרשי הלכה ומקומם בהוראת התורה 13
להבין מה בין"פשט" ל"דרש" ולהשכיל 46
מתוך עבודתי עם נחמה ע"ה 61
פרשת ציצית- פרשה שכולה חינוך 80


הלכה
הוראת דינים - כיצד? 89
הוראת הלכות שבת בבית-הספר (הדרכה מיתודית) 97
מבחד דינים ומנהגים לימים נוראים 135
הדלקה עושה מצווה (מערך שיעור בהלכה ורעיון חינוכי) 168


תפילה
להוראת התפילה 170
הערות לעניין החינוך לתפילה 180
לתקנת התפילה 183
הצעות לשיפור סדרי התפילה 195


אגדה
להוראת אגדתא שבתלמוד 196


המחנך ובית הספר
המחנך הדתי בתקופה פוסט-מודרנית 206
מקומם של לימודי הקודש בבית הספר הישראלי 219
תורה שבעל פה בבית הספר המשלים("תלמוד-תורה") 235
כוחו של בית הספר בעת משבר והתחדשות 243
על יהדות ושלום ועל החינוך לשלום 257


שונות
תורה עם דרך ארץ במשנתם של דוברי יהדות גרמניה החרדית לפני השואה 264
תורה עם דרך ארץ ישראל(לזכר יצחק ברויאר ז"ל) 278
ד"ר משה קטן ז"ל 281
חביב האדם שנברא בצלם 287
ענייני לשון 292
למהותה של מחשבת היהדות 297


מקום פרסומם הראשון של המאמרים 303

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.