על אתר גיליון ג

מבואי דברים
שחלת - צפרן
מריא
לוז
על סדקית ומגינים
סולמה של צור וסולם צורי
טיול לשוני בגן שיר השירים
לשונות גן
גפן עלי שקמה
כרמים ושקמה
היה היו אי פעם שקמים
והנה תועה בשדה