רחל עופר
אלול תשע"ו
עלֵי השלכת היוצרים מרבדים על המדרכות, רוח הבוקר, הציפורים הנודדות - כולם מכריזים כי הסתיו כבר כאן.
עדן הכהן
אב תשע"ו
כבר מאה וחמישים שנה נשמעות בחללו של עולם, מפי הוגי דעות, תיאורטיקנים חינוכיים ופסיכולוגים נבואות על קצו הקרוב של בית הספר. מה כבר לא אמרו על בית הספר? הארכיטקטורה שלו אופיינית לבתי כלא, לבתי חולים ולמחנות צבא...
יהודה ברנדס
תמוז תשע"ו
"ויותר מהמה בני הזהר עשות ספרים הרבה אין קץ ולהג הרבה יגיעת בשר". על החיוב להרבות ספרים.